02-9944265


*חבר הרשום בספרי הליכוד שלא הסדיר את אמצעי התשלום מסיבה כלשהי מאבד את הזכות לבחור בפריימריז אם לא יחדש התפקדותו כעת.
זה הזמן לחדש את ההתפקדות ולהשפיע.
**ניתן לחדש את ההתפקדות באתר**
**האתר מאובטח**

קוד 1 - תקין
מתפקד שאמצעי התשלום שלו תקין יהיה בסטטוס קוד 1 ויוכל להצביע ולהשפיע על רשימת התנועה, לפעול בה ולהתמודד.
קוד 99 - לא תקין
מתפקד שאמצעי התשלום שלו הופסק מסיבות שונות יהיה בסטטוס קוד 99 ולא יוכל להשפיע על הרשימה או להתמודד בה.